Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Ninja - Daddy Ninja shirt

The next Ninja that waste my time, I’m slapping his ugly broke back daddy for not teaching him any better!  I’m sick of you inconsiderate Ninjas and ya Ugly daddies!
Ninja - Daddy Ninja hoodie
Ninja - Daddy Ninja ladies shirt
Buy it: Ninja - Daddy Ninja shirt
Home: https://myfrogtee.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét